·Home   |   ·Contact us   |   ·Admin
 
작성일 : 16-12-29 11:25
영동건설(주) 2016년 송년회의 밤 (2)
 글쓴이 : 영동건설
조회 : 12,161  

크기변환_IMG_4045.JPG

크기변환_IMG_4047.JPG

크기변환_IMG_4048.JPG

크기변환_IMG_4052.JPG

크기변환_IMG_4063.JPG


  

    20161228일 영동건설 송년회의 밤!! 
   
 

상호:영동건설 주식회사 | 대표이사 : 손병회 | 사업자등록번호:214-87-00876 | TEL:02-587-8101~3 | FAX:02-598-5600 |
E-mail : ssyd1191@hanmail.net| 소재지 : 서울시 강남구 도곡로 239 경양빌딩 302 (역삼동)
Copyright (C) 2010 YOUNGDONG CO., LTD. All right reserved.